Attila är en distanshäst på 6år som har börjat komma ut på distanstävlingar nu iår, med goda resultat för sin åldersgrupp, han fodras med Primero Total. Han har mycket lätt för att återhemta sig efter varje delsträcka, vilket vi är helt övertygade om att vi  har Primero Total  att tacka för. Hans puls går ner hur lätt som helst, vätskebalansen är det inget problem med heller och leder och senor håller sig fina efter ansträgningen också. Han får 1kg per dag, 2kg inför tävling alltså, dagen före,  på tävlings dagen och dagen efter.