Hästhälsa i focus

 

Du har nu tagit ett första steg till en sundare häst, här står hästhälsa i fokus.

Med massage, fysioterapi och ett optimerat foder skapar man de bästa förutsättningarna för att lyckas och få framgång tillsammans med sin häst, oavsett på vilken nivå du befinner dig, ellergg vilka mål du har.

Massagens goda effekter!!

Ökar cirkulationen och utsöndringen.

Avslappning.

Löser kramper.

Smärtstillande.