Laser och Microström

 

Målet med laser/microström är att optimera läkningsprossesen.

 

Laser/Microström stimulerar microcirkulationen.

Ökar proteinsyntesen med 70%.

Ökar APT-produktionen med 500%.

Ökar celltransporten med 40%.

Ökar läkning vid senskada med 30%.

Ökar sårläkning med 150-200%.

Återställer negativa och positiva joner i kroppen.

 

Indikationer för laser/microström:

-Artrit

-Artros

-Senskador

-Broskförändringar

-Muskelproblem

-Inflammationer

-Svullnader

-Sår

-Tingpunktsterapi

 

Kontra indikationer mikroström:

-Tumör

-Metaller

-Mediciner- antibiotika