Massage

 

Massage är en manipulation av mjuka vävnader som muskler och senor, samt hårda vävnader som leder, i syfte att öka elasticiteten.

Massage botar ingenting, däremot stimuleras kroppen på olika vis vilket i sin tur kan leda till läkning av vävnad.

Massagen ger följande effekter: ökar cirkulationen, ökar utsöndringen, ger avslappning, löser kramper, är i vissa fall även smärtlindrande då hormonet endorfin frisätts i kroppen.

Reaktioner som kan uppstå efter massage: ömhet, stelhet, trötthet.

Ömhet är en vanlig reaktion, i vissa fall kan man råka ut för att smärtorna flyttar sig. Detta kan bero på hästens förmåga att kompensera, vilket gör att den huvudsakliga skadan maskeras av smärtor från andra ställen på kroppen. När man behandlat och löst upp muskelkramper som kompenserat det skadade området, så kommer det ursprungliga problemet att visa sig.

Även förkylningar, infektioner och allergiska reaktioner kan uppstå.

 

Massage är inte ett alternativ till veterinärvård, men ett bra komplement.

 

Inför besöket skall hästen vara ren och torr, om hästen blir orolig av att vara i stallet själv, är det bra att ha en hästkompis som sällskap.

 

 

 

SI-leden

SI-lederna finns mellan korsbenet (sacrum) och bäckenet (den del som heter Ileum) och representerar bakdelens infästning mot ryggraden. Det finns en led på var sida om ryggraden, ungefär så stor som en mobiltelefon för ett halvblod. De broskbeklädda ledytorna är plana och kan fastna mot varandra, vilket gör att den lilla rörlighet som finns kan gå helt förlorad.

Detta kan hända vid kraftig kompression av leden vid t.ex. fall, halkning, vägran vid hinder, lastning eller kurvtagning i hög fart. Leden kan också fastna i ett läge där ledytorna förskjutits gentemot varandra.

När kompressionen/förskjutningen skett, slår omedelbart ett system av muskelreflexer till, i syfte att skydda leden från ytterligare skada. Dessa muskelspänningar kan palperas, och ingår i diagnostiken av tillståndet tillsammans med ägarens/tränarens upplevelser av hästens reaktioner.

Man kan enkelt uttrycka det som att hästen har fått ett ryggskott.

Den teknik som används för att få ledytorna att släppa från varandra är, att man först förmår hästen att avlasta bakbenet på den sida som ska behandlas, d.v.s. den "står på tå". Därefter med hjälp av båda händerna på tuber coxae med ett snabbt och precist tryck i riktning genom hasen mot golvet, får ledytorna att släppa från varandra.

Effekten blir att muskelförsvaret omedelbart släpper, vilket kan konstateras med hjälp av palpation.

Efter behandlingen ska hästen röra på sig utan krav på prestation de närmaste dagarna. Den kan drabbas av träningsvärk i de tidigare krampande musklerna, men det går vanligen över snabbt.

Därefter börjar man träna hästen, och inom c:a en vecka kan hästen belastas som vanligt.

Återfallsfrekvensen är c:a 20%. Enstaka hästar kan behöva behandlas flera gånger.

Varken massage eller manipulation av SI-led med bara händerna kan åstadkomma skada på hästen. Den risken finns däremot om man använder sig av mekaniska hjälpmedel eller klubbor på fel sätt.